Vítejte na blogu Qida a Jíti!!!!

Říjen 2008

Psí desatero

26. října 2008 v 14:16 >>OSTATNÍ<<

Psí desatero


Můj život trvá 10 - 15 let. Každé odloučení od tebe mi působí smutek. Pamatuj: ty sis mě pořídil.
Dej mi čas, abych pochopil, co ode mne chceš.
Důvěřuj mi. Nikdy tě úmyslně nezklamu.
Nehněvej se na mě dlouho a za trest mě nezavírej. Ty máš své přátele a zábavu, já mám jenom tebe.
Povídej si se mnou, i když tvým slovům úplně nerozumím. Stačí mi, když slyším tvůj hlas.
Uvědom si, že když mě biješ, mohl bych tě hravě kousnout, ale já to neudělám.
Jestli jsem někdy při práci špatný, dělám chyby, nebo jsem líný, uvažuj, že mi třeba není dobře, nebo že jsem unavený.
Starej se o mne, jsem-li starý, i ty jednou zestárneš.
Buď v mých těžkých chvílích vždycky se mnou, s tebou je pro mne všechno lehčí.
Až se můj čas naplní, nenech mě trpět. V případě nutnosti skonči mé trápení včas, jen tě prosím - zůstaň v téhle chvíli se mnou.

Psí přání,a zároven modlidba

26. října 2008 v 14:15 >>OSTATNÍ<<

Psí modlidba

Můj pane,

říká se, že jsem nejlepší přítel člověka.
To je pravda. Dělám pro tebe všechno, co mohu a co umím.
Uctívám Tě jako Boha.
V mých očích můžeš číst důvěru a lásku.
Snažím se vracet Ti dobro, které mi poskytuješ.
Stárnu vedle Tebe a Tvých dětí, hlídám Tvůj dům, vodím nevidomé, zachraňuji lidi v troskách a lavinách, tahám sáně, pomáhám dopadnout zločince, bavím lidi v manéžích cirkusů, snáším kruté bolesti v pokusných laboratořích pro Tvé zdraví.
Milionkrát vrtím ocáskem, abych Ti poděkoval za Tvou péči,
abych Tě přivítal doma a dal Ti najevo radost.
Kdyby Tě všichni opustili, já s Tebou zůstanu až do smrti.
Prosím Tě, pane, abys ani Ty mě neopouštěl a nechal mne u sebe dožít ten můj psí život. Budu Ti za to vděčný a věrný jako nikdo na celém světě.