Vítejte na blogu Qida a Jíti!!!!

Listopad 2007

Punk obrázky

13. listopadu 2007 v 13:10 ***PUNK***

Proč vznikl Punk

13. listopadu 2007 v 13:03 ***PUNK***
Hlavním cílem oblékání příslušníků punkového hnutí bylo od počátku především šokovat ostatní. V počátcích u mnoha punkových skupin proto najdeme svastiky (obrácenou svastiku používali nacisté jako hákový kříž). Později, když se punk dostal do pozice odpůrců fašismu, četní členové toto chování omlouvali tím, že cílem bylo pouze šokovat, mnozí odborníci se ale domnívají, že se jednalo o jistý souhlas s některými rasistickými myšlenkami.
Brzy se vyvinul jiný styl oblékání, jehož vyznavači chodili oblečeni ve špinavých, roztrhaných jeansech a v triku s nášivkou nějaké populární punkové skupiny (velmi často The Exploited či Sex Pistols). Velmi častým doplňkem byla bunda křivák a boty kanady. Vše bylo doplněno velkým množstvím spínacích špendlíků. Punková móda vyvinula i speciální účesy - kohouta (číro, píla), bodliny nebo rozcuchané vlasy.
V průběhu 90. let 20. století došlo k rozvoji subkultur a hudebních stylů ovlivněných punk rockem. V souvislosti s tím došlo i k uvolnění vztahu mezi hudební a módní stránkou subkultury - jinými slovy, každý se chová svobodně, a poslech nejrůznějších hudebních směrů vycházejících z punk rocku už není tak často spojován s nějakým konkrétním image nebo stylem oblékání.
Punk a módní prvky obleku
Punkeři jsou specifičtí svojí části oděvu. Každá jeho část má pro punkery nějaký smysl nebo hluboký ideologický význam. Prvky na jejich oblečení nejsou bezúčelné a většinou na něco poukazují.
Číro je identický znak, s nímž se většina punkerů ztotožňuje, má významů hned několik. Kromě již výše zmiňovaného šokování byl jeho prvotní význam odlišit se od hnutí skinheads, kteří měli hlavu vyholenou úplně. Číro má být také přirováním indiánskému bezstarostného životu "po svém", který ukončil příchod moderní civilizace.
Obojek lze u některých vyznavačů punku spatřit jako módní doplněk . Většinou bývá ozdobený kovovými hroty či jinými ornamenty specifickým pro tento styl. Má být symbolem poukázání na otroctví společnosti všech státních zřízení a systémů bez vůle občanů se rozhodnout bez toho, aniž by za ně museli rozhodovat jiní. Ať už se jednalo o otroctví, monarchie, republiky, fundamentalismu, fašismu nebo demokracie.
Roztrhané triko a jeanse mají za účel provokovat v lidech myšlenku, aby je neposuzovali podle stylu oblékání. Přinutit je zamyslet se, zda charakter člověka utváří jeho duševno nebo jeho zevnějšek.
Dnes se objevuje stále víc lidí, kteří berou punk jen jako módu a ne jako životní styl. Poukazují tím například na tzv. "šampony", kteří si na hlavě gelují "číro", které vlastně ani čírem není. Pravé číro je jeden jediný pruh vlasů na hlavě, zbytek hlavy je vyholen.
Punk a jeho původ
Část názorových proudů, módy a stylu oblékání pro punk pocházela od členů subkultury vyskytující se ve Velké Británii v 70. letech 20. století a zvané skinheads. Odtud si ponechali těžké boty a vystupování proti modernizaci společnosti, touze po penězích a proti amorálním duševním hodnotám. Nesouhlasili však s jednou ideologickou myšlenkou hnutí skinheads, a to vyzdvihnout jenom část rasově evropsky orientovaných spoluobčanů. Punkeři nerozlišovali druh vyznání, národnost, místo původu, pracovní zařazení ani barvu kůže. Potřebovali se ale nějak odlišit od výchozí skupiny, čehož dosáhli právě vytvořením pruhu uprostřed hlavy tzv. číra. Různých subkultur v hudbě, oblékání a životním stylu, které se tak či onak ovlivňovaly, ale na konci 70. a začátkem 80. let existovala celá řada - nejen skinheads (kteří sami o sobě zase nahrazovali jiný předchozí styl zvaný mods - neboli "modernisti"). Punk-rockeři ve skutečnosti zřejmě měli nějaký vztah i ke starší subkultuře Britských ostrovů zvané rockers (v podstatě šlo o motocyklové gangy).

Druhy Punku

13. listopadu 2007 v 13:01 ***PUNK***
Peace punk: pomalejší anarcho-punk, který je zaměřen na šíření myšlenky rovnosti a míru. Mnoho anarcho-punkových band je také považováno za peace-punkové, ale ne všechny peace-punkové kapely se dají považovat za anarcho-punkové.
Příklady: Zounds, Flux of Pink Indians, the Mob
Pop punk: uhlazený, mainstreamu příbuzný punkrock. Ne vždy naštvaný nebo politický, ale místo toho humorný a expresivní. Často pletený s new school punkem.
Příklady: The Ataris, Lagwagon, Nerf Herder, Screeching Weasel, mxpx
Skate punk: Druh vysoce adrenalinového punk rocku, který dodává skejťákům energii, kterou potřebují. Často melodický, technický new-school punkrock. Mnohokrát se skupiny, které jsou přímo zapleteny do skate scény, označují jako skate punk.
Příklady: Strung Out, Pennywise, Belvedere, Gob, 7 Seconds
Technical punk: Punkrock s důrazem na inovaci. Mnoho úsilí je vynakládáno na vyhýbání se klišé power akordů a verse-chorus-verse formátů. Kreativní kytarové postupy, basové linky, sóla, bridge a rytmy.
Příklady: Whippersnapper, Rancid, Strung Out, Diesel Boy, Gob
Oi Punk: 77' styl Britského street punku. Charakteristický čírama, holýma lebkama, doc martin botama atd. Oi je také Portugalsky "hey", jako slangová obdoba běžného pozdravu.
Příklady: The Dropkick Murphys, US Bombs, Oxymoron, The Business, Sham 69
J-Punk: Častý pojem označující veškeré formy Japonského punku.
Příklady: Hi-Standard, Husking Bee, Sobut, Funside, Kemuri
Death Punk: Punk, který nahlíží na život z temnější stránky.
Příklady: The Misfits, Samhain, Rundimentary Peni
Crust punk: Hlasitý a težký druh punku charakterizovaný vrčením a řevem.
Příklady: Aus-Rotten, Doom
Anarchy-punk: Druh britského (nebo s britskými vlivy) old school street punku, charakteristický anarchistickými texty a nízkými náklady na produkci. Anarcho-punkové nahrávky často přichází s propracovanými plakáty nebo booklety a se závaznou maximální cenou, která bývá jenom pár desítek korun.
Příklady : Subhumans, Crass, Conflict, Dirt, Rudimentary Peni
Příklady českých kapel : Co-Ca, T.N.T., C.T.C., Red Insect, LD 50
Intellipunk: Vysoce inteligentně otextovaný punk. Textaři často vyprávějí brilantní příběhy nebo písničky obsahují vynikající myšlenku. Poetický punk s propracovaným sdělením. Tento druh textů budoucí generace budou analyzovat v literatuře historických tříd. Často ruku v ruce s technickým punkem.
Příklady: Face To FAce, Bad Religion, Cooter, Anti-Flag, No Use For A Nem
Mainstream: Užívané pro ozančení skupin, které směrují svou hudbu k nejširší veřejnosti. Obvykle to znamená vydávání u velkého labelu, televizní klipy a pouštění v rádiích. Tyto bandy často ztrácejí respekt od ostatních z punkové komunity pro jejich zpronevěření se DIY etice.
Příklady: Green Day, the Offspring, No Doubt, Blink 182
Street-punk: Street-punk je tak zvaný punk z ulice, protože se vyjadřuje o pouličních jevech. Hrají v něm často hudebníci, kteří znají jen pár akordů či not. Zpívají se v něm texty o různých pouličních bitkách, různé slogany atd. U nás v Čechách má street punk nemalé zastoupení. Známou českou street-punkovou kapelou jsou K.o.S.

Co je anarchie???

13. listopadu 2007 v 12:45 <<<Anarchie-Anarchismus<<<
Anarchie znamená bezvládí. Obvykle je tento pojem používán pro bezvládí zaviněné absencí obecné slučující autority, například během výjimečné politické situace jako občanských válek, revolucí či rozsáhlých přírodních katastrof. V případech, kdy se lidská společnost ocitne ve stavu takovéhoto dočasného neplánovaného bezvládí se často objevují jak případy bezprecedentní lidské solidarity a obětavosti, tak i odstrašující případy lidského hyenismu a egoismu. Stav anarchie dává jedinci svobodu a práva, která nejsou omezována veřejnou autoritou, což podle neanarchistů vede ke vzniku konfliktů, jelikož nelze bez formalizovaného vytyčení mezí absolutní svobodu a práva zajistit všem jedincům. Na druhou stranu, absence vlády podle stoupenců anarchismu nemusí znamenat nutně to samé, co absence jakékoliv organizace, byť tato by byla pravděpodobně zcela neformální, kdykoliv zrušitelná a ve své působnosti omezená časově i prostorově.
Termín anarchie je většinou spojován s pojmy jako chaos nebo zmatek, anarchisté ovšem tvrdí, že neoprávněně, a odmítají, že by chaos měl spojitost s anarchií či byl nutným výsledkem aplikace anarchismu.
//<![CDATA[ //]]>

Satanisté jsou......

13. listopadu 2007 v 12:24 >>>Satanismus>>>
Satanisté jsou považování za služebníky ďábla a za největší nepřátele boží, takže je satanismus přímým protikladem křesťanství. Ale Satanismus na sebe může brát mnoho podob. Jeho základní principy lze nalézt v díle Antona Szandora LaVeye, jehož Satanská bible vysvětluje, co znamená být Satanistou.
Satanisté jasně rozlišují mezi svou vírou a uctíváním ďábla. V satanistické víře je satanova podoba považována za pouchý archetyp, zatímco kdo uctívá ďábla se soustředí na skutečnou, zbožštěnou povahu Satana. Ať se satanisté od uctívání ďábla jakkoliv distancují a jakkoliv zdůrazňují, že jejich víra má filozofičtější charakter, nemohou uniknout podezření a zlobě světa kolem sebe a jsou obviňováni za všechno možné od morálního úpadku společnosti až po rituání vraždy nemluvňat...

Antikulturní Satanismus

13. listopadu 2007 v 12:23 >>>Satanismus>>>
Antikulturní Satanismus (metalová hudba?)
Třetí typ satanismu vytvářejí především mladí lidé svou účastí na tvorbě nové kultury, která zavrhuje tradiční hodnoty krásy, dobra, života apod. Proti tomu se ve výtvarných a literárních dílech a především v metalové hudbě objevují témata hnusu, krve, smrti, masakru apod. Zatímco náboženští satanisté v satana věrí a antimorální satanisté nevěří, antikulturní satanisté o satanovi ani príliš neuvažují. Společenství jiných satanistů jim dává pocit síly a bezpečí. Svou oddanost "satanské věci" ci spíše své skupině někdy prokazují i vandalskými činy. Tito satanisté chtějí hlavně co nejvíce šokovat a vydráždit své okolí. Často se jim to i s pomocí oděvu, účesu či typických satanských symbolů daří. Za některými snahami šokovat je třeba vidět i komerční zájem (prodej zvukových nosičů či publikací apod.).

Antimorální Satanismus

13. listopadu 2007 v 12:22 >>>Satanismus>>>
Antimorální Satanismus (soft satanismus - který se řídí spisy A. S. LaVeye)
Více je dnes ovšem satanistu, kteří protestují proti křesťanské morálce a v satana jako duchovní bytost nevěří. Křesťanskou morálku považují za pokryteckou, slabošskou a škodlivou. Hlásají víru v člověka, který není spoután žádnými omezeními, žije volně a - pokud vysloveně a bezdůvodně neškodí - je mu vše dovoleno. Proti solidaritě staví egoismus, proti odpuštění odplatu, proti společenským normám přírodu a její boj o přežití. Satan je těmto lidem symbolem volnosti a přirozenosti i původcem veškeré změny a pokroku. O satanovi ani o satanismu podle nich nelze vlastně nic určitého říci - každá definice by byla omezením, které samo je se satanismem v příkrém rozporu. Tento typ satanismu nachází odezvu někdy i v intelektuálních kruzích, které mají blízko k ezoterickým tradicím. Satanismus byl totiž vždy soucástí a někdy dokonce hlavní náplní ezoterických řádů a lóží (Řád zlatého úsvitu, Řád rudé růže a zlatého kríže, Řád východního Chrámu (O. T. O., Ordo Templi Orientis), snad i Řád Chrámu slunce). V 60. letech se ve Spojených státech proslavil Anton Szandor LaVey (1930 - 1997), autor Satanské bible a dalších spisů, zakladatel První církve satanovy (1966, ústredí v San Francisku, Kalifornie, USA).

Vyvolání satana

13. listopadu 2007 v 12:19
In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!
Ve jménu Satana, vládce Země, Krále světa, rozkazuji silám temnot, aby vložili svou pekelnou moc do mých rukou! Rozevře do kořán brány pekel a vyjde z propasti, abyste mě pozdravili jakožto bratra/sestru a přítele! Dejte mi požitku, o nichž hovořím! Vzal jsem jméno tvé za část sebe sama! Žiji jako volné zvíře, těším se z radostí těla! Přeji poctivým a proklínám zkažené! Při všech Bozích Pekel, rozkazuji, aby se vše, o čem jsem hovořil, také stalo! Přijďte a ozvěte se na svá jména! Projevte tak touhy!

Satanistické symboly

13. listopadu 2007 v 12:18 >>>Satanismus>>>
Jako symboly Satana je často používán : číslo 666 (podle Janova zjevení je toto číslo symbolem Antikrista hlásajícího příchod ďábla-Satana: …viděl jsem šelmu.. dělala znamení ke cti té první šelmy, vykonávala veškerou její moc.. kdo má rozum, ať sečte číslice té šelmy. To číslo označuje člověka, a je to číslo šescet šedesát šest..

Fotho

13. listopadu 2007 v 12:17 >>>Satanismus>>>

Jedenáct satanských zákonů Země

13. listopadu 2007 v 12:09 >>>Satanismus>>>
 1. Nesdělujte své rady nebo názory, pokud o to nejsi požádán.

 2. Nevykládej o svých problémech ostatním, pokud si nejsi jist, že ti chtějí naslouchat.

 3. Jestliže vejdeš do cizího příbytku, dej najevo respekt, nebo tam nechoď.

 4. Když tě host v tvém příbytku obtěžuje, nalož s ním tvrdě a nemilosrdně.

 5. Nedomáhej se sexuálního sblížení, pokud jsi k tomu nedostal od partnera signál.

 6. Neber si, co ti nepatří, s výjimkou případu, že je to břímě pro druhou osobu, a ona pak vydechne ulehčením.

 7. Uznávej sílu magie, pokud ji úspěšně využíváš k uskutečnění svých tužeb. Jestliže popřeš sílu magie poté, co jsi ji s úspěchem použil, ztratíš vše, čeho jsi dosáhl.

 8. Nestěžuj si na nic, co se tě přímo netýká.

 9. Neubližuj malým dětem

 10. Nezabíjej zvířata, pokud nezaútočí, nebo pokud je nepotřebuješ pro svou obživu.

 11. Jestliže se procházíš v otevřené krajině, nikoho neobtěžuj. Jestliže někdo bude obtěžovat tebe, vyzvi jej, aby přestal. Pokud nepřestane, znič jej.

Devět satanských hříchů

13. listopadu 2007 v 12:09 >>>Satanismus>>>
 1. HLOUPOST - Hlavní hřích satanismu. Nevědomost je jedna věc, ale rozvoj naší společnosti stále víc a víc staví na hlouposti. Spočívá to v lidech, kteří souhlasí se vším, co je jim předkládáno. Masové sdělovací prostředky podporují zkultivovanou hloupost jako stav, který je nejen přijatelný, ale dokonce chvályhodný. Satanisté se musí naučit prokouknout podvody a nemohou si dovolit být hloupí.

 2. OKÁZALOST - Okázalost i hloupost mají stejný základ, díky němuž je v současnosti udržován koloběh peněz. Každý se snaží cítit se jako velké zvíře a dosáhnout úspěchu za každou cenu.

 3. SOLIPSISMUS - Solipsismus může být velice nebezpečný pro satanisty. Promítáš své reakce, odezvy a soucítění na někoho, kdo je pravděpodobně na daleko nižší úrovni něž ty. je mylné se domnívat, že ti lidé budou oplácet tou samou protislužbou, zdvořilostí a respektem, které ty jim zcela přirozeně poskytuješ. Ne, nebudou. Namísto toho se musí satanisté snažit dodržovat příkaz "Čiň jiným to, co činí oni tobě". Pro většinu z nás je to dřina a vyžaduje to neustálou bdělost, abychom neupadli do příjemné iluze, že je každý jako my.

 4. SEBEKLAM - Další hlavní hřích. Nesmíme skládat hold žádným posvátným kravám, které jsou nám předkládány. Hrají totiž role, které můžeme zaujmout my sami. Pouze na chvíli se dá vkročit do sebeklamu, ale jen když je to zábava, avšak vědomá. Ale potom už to není sebeklam.

 5. PODŘÍZENOST STÁDU - je v pořádku přizpůsobit se osobním přáním, jestliže ti to na konci přinese úspěch. Ale jenom blázen se může připojit ke stádu a přijmout roli, jaká je mu diktována. Klíčem je osvojit si mistrovskou moudrost a nenechat se zotročovat vrtochy většiny.

 6. NEDOSTATEK PERSPEKTIVY - Nikdy nesmíš ztratit názor na to, co a kdo vlastně jsi a co by mohlo přímo ohrozit tvou existenci. Tvoříme historii právě teď, každý den. Vždy měj na paměti širší historický a sociální obraz. Jestliže chceš, aby kousky mozaiky zapadaly na své místo, musíš chápat podstatu věci, které skládáš dohromady. Nenech se ovládat nátlakem stáda. pamatuj, že pracuješ na zcela jiné úrovni než zbytek světa.

 7. ZAPOMNĚTLIVOST NA MINULÉ ORTODOXIE - Nezapomeň, že toto je jeden z klíčů k vymývání mozků lidí, aby přijímali něco, co vypadá jako "nové" a "odlišné", i když to tu dávno všechno bylo, ale nyní je to prezentováno v novém balení. Očekává se od náš, že budeme blouznit o duchu "stvořitele" a zapomeneme, co bylo na počátku. To nahrává potřebám společnosti.

 8. NEPLODNÁ PÝCHA - Pýcha je ohromná věc až do chvíle, kdy dojde k vylévání vaničky i s dítětem. Zásada satanismu zní: jestliže to pracuje pro tebe, je to v pořádku. Když dojde k tomu, že to pro tebe pracovat přestane , jestliže ses vlastní silou dostal do slepé uličky a nezbývá ti než říct: "Promiňte, udělal jsem chybu, byl bych rád, kdybychom mohli dojít k nějakému kompromisu," učiň tak.

 9. NEDOSTATEK ESTETIKY - Estetika je hlavní satanský nástroj a musí být používán, aby magie byla účinná. Estetika je vysoce osobní záležitost, odráží naši vlastní povahu, ale jsou zde všeobecně příjemné a harmonické tvary, které nesmí být odmítány.

Satanské Devatero

13. listopadu 2007 v 12:08 >>>Satanismus>>>
 1. Satan znamená ukájení choutek, nikoli odříkání!

 2. Satan znamená živoucí existenci, nikoli vymyšlené spirituální báchorky!

 3. Satan znamená neposkvrněnou moudrost, nikoli pokrytecký sebeklam!

 4. Satan znamená laskavost k těm, kdo ji zasluhují, nikoli lásku, vyplýtvanou na nevděčníky!

 5. Satan znamená pomstu, nikoli nastavení druhé tváře!

 6. Satan znamená odpovědnost vůči odpovědným, nikoli péči o psychické upíry!

 7. Satan znamená člověka jako pouhé zvíře, někdy lepšího, mnohem častěji však horšího než ti, co kráčejí po čtyřech, člověka, jenž se díky "božskému duchovnímu a intelektuálnímu vývoji" stal nejzkaženějším zvířetem!

 8. Satan znamená všechny takzvané hříchy, jelikož vedou k fyzickému, mentálnímu nebo emočnímu uspokojení!

 9. Satan je nejlepším přítelem, jakého kdy církev měla, jelikož ji po celá ta léta pomáhal udržovat v chodu!

Náboženský Satanismus

13. listopadu 2007 v 12:07 >>>Satanismus>>>
Náboženský Satanismus (hard satanismus)
Jeho kořeny jsou již ve starověku, v nemž křesťanství na svém postupu mnohdy jen povrchně překrylo původní pohanská náboženství. Jejich prvky si zachovaly určitou atraktivnost jako vzdoronáboženství, které se projevovalo jak v lidovém čarodejnictví, tak i jako jeden z inspiracních zdroju tajného a elitárského stínového náboženství - ezoterismu. Náboženští satanisté uctívají satana jako reálně existující duchovní bytost. Vzývají ho a věrí, že jim na toto vzývání odpovídá, dává jim sílu a vede je v nejrůznejších životních situacích. Mohou provádět i rituály včetně krvavých obětí. I v Čechách se již našly oltáře s kosterními pozůstatky malých zvířat. Satanisté tohoto typu bývají lidé s psychopatologickými sklony, neschopni čelit zlu v tomto světě jinak, než se mu jakoby postavit po bok a identifikovat se s ním. Čarodějnický satanismus dosáhl jednoho z vrcholu popularity ve Francii za vlády Ludvíka XIV. (na přelomu 17. a 18. st.). Ve 20. století se čarodějnický satanismus rozvinul hlavně díky zájmu o předkřesťanská náboženství do širokého hnutí WICCA. založeného Angličanem Geraldem Gardnerem (1884 - 1964). Náboženský satanismus prokázal svou nebezpečnost v rituální hromadné vražde sedmi lidí (mezi nimi byla i herečka Sharon Tateová), kterou roku 1969 inicioval Charles Manson.

Láska..................

6. listopadu 2007 v 15:31 ***Zaláskované básničky***
Říkáš, že miluješ květiny, ale trháš je…
Říkáš, že miluješ déšť, ale když prší otevíráš deštník…
Říkáš, že miluješ ptáky, ale zavíráš je…
Říkáš, že miluješ slunce, ale když svítí, hledáš stín…
Říkáš, že miluješ stromy, ale kácíš je…
Říkáš, že miluješ vítr, ale když fouká, zavíráš okna...
…jenom se bojím, až řekneš: "Miluji tě!"

Bá-sničky

3. listopadu 2007 v 12:57 ***Zaláskované básničky***
Bá-sničky
V posteli ležim a myslim ted na tebe...Co asi děláš,proč nejsem u tebe???Dala bych všechno za to být s tebou,jenže ty asi nechceš,ty jsi ted s jinou...Ty jsi mi srdce zlomil...Nevím proč,ale strešně to bolí...
******************************************************************-
Chladný kov mi po ruce přejíždí...Linky za sebou dělá...Ona za to nemůže,to má ruka tahy dělá...
*************************************************************-
Umírám pomalu a tiše...S klidem odcházím do jiné říše...Odcházím do nového světa...Nezastaví mě žádná věta...Já chci odejít...Já chci pryč...Už vidím dveře...Ale nemám klíč...Chci opustit tento svět...To vypověděl jejich zvěd...Chci najít klíč ke dveřím...V život už nikdy nevěřím...Já chci odejít...Já chci pryč...Už vidím dveře...Ale nemám klíč...Nechci žít,já ve smrt věřím...Jdu stále blíž ke dveřím...Už mi zbývá jenom kousek...a...Já chci odejít...Já chci pryč...Už vidím dveře...A už MÁM klíč...
NAuč se smát se slzami v očích,pomalu krvácet,když pospícháš,nauč se hladit se zatatou pěstí a jen tak poznáš,jak je život krásný...Je krásný a stojí za něj bojovat...
*******************************************************************
Nemůžu zapomenout na ten večer krásných chvil,nemohu já zapomenout,kdys mě poprvé políbil...
**********************************************************************-

Něco jako přísloví a básničky

3. listopadu 2007 v 12:36 ***Zaláskované básničky***
Přísloví a básničky
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Ani blízkost těl nemůže sblížit vzdálená srdce...
****************************************
Lépe než nenávidět a mstít se,je zapomenout a milovat znovu...
********************************************************
Jen pro to,že tě někdo nemiluje tak,jak bys ty chtěl,neznamená,že tě nemiluje,jak nejvíc umí...
***************************************************************************
Láska je jediným klíčem,který dokáže otevřít všechny dveře...
**********************************************************
Lidské je milovat,ale lidské je i odpouštět...
********************************************
Nejhorší způsob,jak někoho propásnout,je sedět hned vedle něho a vědět,že ho nemůžeme mít...
***************************************************************************
Není pět,nebo šest divů světa,ale jen jeden :LÁSKA...
****************************************************
Jen tři slova v srdci měj:MILUJ,TRP a ODPOUŠTĚJ!!!
****************************************************
Polibek-krásný vynález přírody,který zastaví řeč,když jsou slova zbytečná...
*******************************************************************-
Až poznáš,co je to zklamání,pak poznáš,co je to láska...
*****************************************************
Pouze ten,kdo miluje,ten opravdu žije...
*****************************************-
Láska je nádherná květina,jejiž lístky se k sobě nedočkavě poutají...Muka pak prožíváš,když se květ zavíjí...
***************************************************************************
Láska je lovcem,člověk laní...Lan se lovci neubrání...
*************************************-**********
Nikdy se nemrač,i když jsi smutný,protože nikdy nevíš,kdo se může zamilovat do tvého úsměvu...
************************************************************
Milovat znamení i pochopit to,že Vás ten druhý miluje...
**********************************************************-
Láska vítězí,at strach je sebevětší...
**************************************************************-
Milujeme lidi,co nás odmítají,...Odmítáme lidi,co nás milují...
****************************************************
Láska je jako lod života,bud štastně dopluje,nebo ztroskotá...
*********************************************************-
Srdce más svoje důvody,které rozum nemá...
*********************************************-
NAbídnout přátelství tomu,kdo chce lásku,je jako nabídnout chleba tomu,co umírá žízní...
***************************************************************-
Neplač,protože to skončilo,bud ráda,že se to stalo...
******************************************************-
Milovat znamená trpět,nemilovat pak zemřít...
*************************************************-